Despre Noi

Muzeul Virtual al Evreilor din Timişoara a luat ființă în februarie 2021, fiind finanțat ca produs turistic pilot al Municipiului Timișoara în cadrul proiectului “Rediscover, expose and exploit the concealed Jewish heritage of the Danube Region” DTP2-084-2.2 – REDISCOVER”, proiect în care Municipiul Timișoara are calitatatea de partener.

Proiectul „REDISCOVER – Rediscover, expose and exploit the concealed Jewish heritage of the Danube Region” a fost finanțat prin Programul Transnațional Dunărea 2014-2020 al Comisiei Europene (din fonduri FEDR și IPA) și s-a implementat în perioada 01.06.2018-31.05.2021.
Valoarea totală a proiectului este de 1.846.346,45 Euro, bugetul aferent Municipiului Timișoara fiind de 171.158,05 Euro, din care contribuţia FEDR (asistenţă financiară nerambursabilă) este de 85%, cofinanţarea naţională prin MLPDA este de 13%, iar contribuţia proprie, din bugetul local al Municipiului Timişoara, este de 2%.

Obiectivul general al proiectului Rediscover este utilizarea potențialului patrimoniului cultural evreiesc al orașelor partenere și dezvoltarea unor soluții în domeniul turismului bazate pe vizibilitate, accesibilitate și durabilitate. Parteneri în proiect sunt administrații locale și instituții culturale/turistice din 8 țări din regiunea danubiană: Municipiul Szeged (Ungaria) – lider proiect,Municipiul Timișoara, Municipiul Galați, administrații locale și instituții culturale/turistice din orașele Regensburg (Germania), Subotica (Serbia), Murska Sobota (Slovenia), Osijek (Croația), Kotor (Muntenegru), Banja Luka (Bosnia și Herțegovina), precum și parteneri asociați, Comunitatea Evreilor din Timișoara fiind Partenerul Asociat al Municipiului Timișoara în acest proiect.

Una dintre cele mai importante activități implementate la nivelul Municipiului Timișoara în cadrul Rediscover este crearea site-ului web ”Muzeul Virtual al Evreilor din Timișoara” – produs turistic.

Acesta se bazează pe un parteneriat încheiat între Primăria Municipiului Timişoara şi Comunitatea Evreilor Timişoara, fiind rezultatul unei colaborări fructoase în cei trei ani ai proiectului.  Muzeul Virtual reprezintă un instrument important în descoperirea contribuţiei evreieşti la edificarea oraşului Timişoara dar şi un mijloc de implicare şi expresie comunitară.

Obiectivele muzeului:

  • prezentarea istoriei, a vieții religioase şi a tradițiilor evreilor din Timişoara
  • prezentarea patrimoniului arhitectural şi cultural
  • informații despre personalități de marcă din rândurile evreimii timişorene
  • expunerea rolului imens în dezvoltare economică a oraşului
  • conservarea şi expunerea materialului documentar fotografic, audio şi video 
  • conservarea şi transmiterea mărturiilor orale şi a memoriilor
  • prezentarea vieții vibrante actuale a Comunității Evreilor din Timişoara
  • informarea publicului despre modul de funcționare şi activitățile comunității 
  • promovarea unui spirit de deschidere spre alte culturi 
  • punerea la dispoziție a unei resurse pedagogice şi turistice 

Muzeul poartă numele Rabinului dr. Ernest Neumann, conducător spiritual şi reprezentant al comunității evreilor în a doua jumătate a secolului XX.

La data înființării, colecția muzeului (secțiunile Istoria, Timişoara iudaică, Viața religioasă, Viața socială, economică şi culturală, Personalităti şi Mărturii) se bazează pe arhiva pusă la dispoziție de Getta Neumann şi Irina Stern, redactorii şi administratorii materialului de pe site-ul evreilor timişoreni şi al prietenilor lor www.bjt2006.org . O altă sursă majoră de informații şi ilustrații este ghidul „Pe urmele Timişoarei evreieşti. Mai mult decât un ghid‟ de Getta Neumann, Editura Brumar, 2019.  

Secţiunea dedicată prezentului comunităţii este elaborată de echipa Comunităţii Evreilor Timişoara, coordonată de preşedinte dr. Luciana Friedmann.  Un rol deosebit în implementarea proiectului îl are ing. Ronald Wagmann, care a pus bazele acestui demers. În viitor, în etapa de creştere a acestui proiect, ne propunem să implicăm cât mai multe persoane, ataşate de prezentul şi istoria comunităţii, în realizarea acestuia. În acest sens, ne propunem prin intermediul site-ului digitalizarea întregii colecţii fotografice de amploare a comunităţii.

Echipa de implementare a proiectului din cadrul Municipiului Timișoara, care a gestionat derularea proiectului Rediscover, a fost implicată atât în managementul de proiect al muzeului cât și în implementarea efectivă a acestuia.

O parte din materialele video incluse în muzeu au fost create în cadrul proiectului Rediscover.

Crearea acestui muzeu este un proces continuu. Eventuale rectificări, sugestii şi completări sunt binevenite.

Mulțumiri arhitecților Mihai Opriş şi Gabriel Székely, istoricilor Victor Neumann şi Tiberiu Schatteles, criticului de artă János Szekernyés, lui Lucian Muntean, colaboratorului la wikipedia Ivan Goldberger, Asociației „Prin Banat‟ şi multor martori ai epocii; pentru contributii fotografice: Sorin Birstein, Anca Silvia Buzatu, Liviu Gordea, Anath Hanit, Constantin Liciu, Lucian Muntean, Geo Neumann, Getta Neumann, Iulian Păunescu, Renée Nass-Politzer, Michael Schwartz şi Csaba Teleki; colecționarilor de ilustrații de epocă Octavian Leşcu şi Thomas Mohnács.