Avem alegerea… Reflecții cu prilejul sărbătorilor de toamnă

Reflecții cu prilejul sărbătorilor de toamnă

Urarea de Anul Nou e Shana tova! Un An bun! şi Hatima tova!, o formă abreviată pentru Să fim înscrişi în cartea vieții! Desen de Anath Hanit

În zilele acestea am recitit istorioare de Isaac Bashevis Singer, un povestitor cum rar mai există. În una din poveștile lui cu tâlc, Baruch, un tânăr hasid, ne vorbește despre socrul lui, un negustor de lemne bogat și cinstit, un bun talmudist studios, dar opus hasidismului care pune accentul pe spiritualitate și pe aplicarea preceptelor morale fără o analiză temeinică, dar cu bucuria credinței.  Hasidul nostru este desigur revoltat de atitudinea socrului care mai are o meteahnă : este coleric. Omul nu poate să se stăpânească. Dacă cineva nu își plătește datoriile la timp, se înfurie, asta treacă-meargă, dar la cea mai mică abatere de la așteptările sale, cum ar fi un fir de praf în casa de o curățenie impecabilă, este cuprins de un asemenea acces de mânie că pierde orice control asupra sa. După ce l-a pălmuit odată pe Baruch, pentru că acesta uitase să-i înapoieze o pană de scris, socrul își dă seama că trebuie să întreprindă ceva împotriva acestui păcat de care se rușinează. Cu toate că sceptic, îl însoțește pe ginere la un rabin hasid în Kuzmir. Din prima convorbire, negustorul iese furios, injuriind pe rabin. Acesta l-a sfătuit să laude și să măgulească pe toți din jurul lui, buni sau nemernici, timp de opt zile! În liniștea Șabatului, bătrânul rabin, strălucind de fervoare și împlinire sufletească, predică învățăceilor: „Ceea ce contează sunt faptele, ce faceți. Sunteți colerici ? Nu face nimic, nu aveți decât să fiți, dar rostiți vorbe prietenești și fiți amabili… ” Prins în vraja înțeleptului, negustorul se întoarce acasă și aplică metoda, la început cu poticneli, cu scăpări, apoi din ce în ce mai lesne, până când vorba bună intră în rezonanță cu impulsul lui lăuntric de a fi generos și îngăduitor și devine o expresie naturală a eului său.

„My question is always, ‘What are you going to do about your life, beginning today?’ ” Întrebarea mea este întotdeauna: Ce vrei să faci cu viața ta, începând de astăzi?, citesc câteva zile după lectura poveștii lui I.B.Singer într-un articol necrolog despre psihologul american William Glasser, autorul „teoriei alegerii”.  „Noi alegem tot ce facem”, zice el, „inclusiv nefericirea pe care o simțim.” Singura persoană asupra căreia avem un control este propria noastră persoană, deci, dacă vrem să iubim și să fim iubiți, avem posibilitatea să adaptăm sau să schimbăm singura variabilă de care dispunem: propriul comportament. 

M-a frapat că atât învățătura hasidului cât și a psihologului american converg spre mesajul sărbătorilor noastre. Roș Hașana și Iom Kipur nu sunt legate de ciclul anotimpurilor, de însămânțare sau recoltă, nici de evenimente istorice, ci sunt dedicate introspecțiunii și meditației care continuă în cele zece zile dintre ele. Este o ocazie să ne oprim din cursa cotidiană și să ne îndreptăm privirea spre trecut, în jur, în sine. Facem un bilanț. Avem alegerea să ne transformăm, să ne re-creăm, să alegem căi noi.

Îmi doresc mie și doresc tuturor să avem puterea să ne folosim de această șansă. Shana tova! Un An Nou bun cu tot ce e necesar ca să putem lua deciziile potrivite!

        Getta Neumann, 2013