Comemorarea Holocaustului Timișoara

Comemorarea victimelor şi onorarea supravieţuitorilor Holocaustului…

…a fost mereu un punct sensibil şi important în viata comunitară evreiească din Romania şi implicit în Timisoara. Comemorarea Holocaustului in Romania se face în fiecare an la data de 8 octombrie, zi în care în 1941 au avut loc primele deportarii ale evreilor în Transnistria. La 28 ianuarie e ziua Internaţională a comemorării victimelor Holocaustului şi reprezintă ziua eliberării celui mai mare lagăr nazist de la Auschwitz-Birkenau. Iar ziua Holocaustului în Israel, cunoscută sub denumirea de Yom Ha’Shoah, se comemorează la data de 8 aprilie, pentru a comemora ororiile nazismului asupra poprului evreu, a celor şase milioane de victime, din care un milion şi jumătate de copii.

Fiecare comemorare a Holocastului este un moment de reflecţie în memoria victimelor, a vieţilor curmate din singurul motiv de a fi evrei, dar mai ales de a nu uita ca astfel de orori să nu se mai repete.

Atrocităţile care au avut loc s-au răsfrânt şi asupra comunităţii Roma, asupra unor persoane cu dizabilităţi, a homosexualilor şi a oricărei persoane care era descoperită că salva o altă viaţă.

Chiar dacă comunitatea evreiască din Timişoara nu a cunoscut deportări către lagărele de exterminare, fiind cunoscut ca un oraş al diversităţii culturale, etnice şi a bunei înţelegeri între oameni, totuşi au existat diverse forme de impunere a legiilor rasiale, care s-au răsfrânt şi asupra vieţii comunitare, a membriilor săi, fie ei practicanţi sau laici. Aceştia au fost obligaţi să cureţe zăpada de pe trotuare, le-a fost îngrădit dreptul de a-şi continua studiile, fiind excluşi şi exmatriculaţi din toate formele de învăţământ. De asemenea, nu mai aveau dreptul de a-şi practica meseria – în această situaţie se aflau profesorii, medicii, avocaţii, practicanţii unor meserii liberale – şi erau privaţi de alte drepturi, fiindu-le confiscate proprietăţi şi bunuri. Au fost momente şi vremuri tulburi în care unii s-au reîntors la familia aflată în oraşe precum Oradea sau Bucureşti iar alţii au plecat cu tot cu familie din alte oraşe găsindu-şi refugiul la Timişoara.

Scriitorul umanist de origine română Elie Wiesel, laureat al premiului Nobel pentru pace şi supravieţuitor al Holocaustului, spunea: „întotdeauna trebuie să fim de o parte. Neutralitatea ajută opresorul, niciodată victima. Tăcerea încurajează torţionarul, niciodată pe cel chinuit. Opusul dragostei nu este ura ci este indiferenţa”.

Comemorarea Holocaustului la Timişoara a avut loc de-a lungul timpului sub diverse acţiuni, organizate atât în cadrul comunităţii, în Sinagoga din Cetate sau cea din Iosefin, cât şi în diverse spaţii publice – menţionăm câteva din acţiuniile organizate împreună cu Centrul Cultural Francez, cu Centrul Cultural Spaniol, cu Asociaţia Roma Neve Parodimos, cu Biblioteca Universitară, cu Universitatea de Vest, cu Muzeul de Artă, cu participarea a diverselor şcolii, precum Liceul Pedagocic, Liceul de Industrie Alimentară şi altele, toate aceastea fiind o lecţie de istorie. Aceste acţiuni au fost însoţite de mărturiile în viu grai a membrilor comunităţii. Mărturii nu de puţine ori şocante care nu se regăsesc în manualele de istorie şi cu un mare efort emoţional de rememorare. De asemenea, au avut loc lecturi şi dezbateri pe tema Holocaustului, susţinute de personalităţi emblematice ale oraşului nostru sau cu invitaţi de renume internaţional.

Momente de comemorare care au făcut ca sala comunităţii „Rabin dr. Ernest Neumann” să fie neîncăpătoare a fost vizionarea piesei de teatru a lui Primo Levi, „Mai este oare acesta un om”, interviul acordat de Maestrul Ladislau Rooth, membru fondator al Operei din Timişoara, cetăţean de onoare a Timişoarei, compozitor şi dirijor recunoscut la nivel internaţional, supravieţuitor al Holocaustului, cât şi înmânarea plachetei de membru de onoare a comunitatii noastre Maestrului şi Prof. Dr. Ştefan Şandor, doctor docent, membru al Academiei de Ştiinţe Medicale şi fost conducător al laboratorului de embriologie şi teratologie din Timişoara.

Evenimente care au adus comunitatea timişoareană şi timişorenii împreună pentru a nu uita, a comemora şi aprinde împreună lumănări în memoria celor ucişi, precum şi de a nu uita că astfel de crime împotriva umanităţii nu au voie să se mai repete niciodată.

Un verset din Talmud spune „cine salvează o viaţă, salvează omenirea întreagă”.