Departamentul de asistenţă socială a Comunităţii Evreilor din Timişoara

Prin Departamentul de Asistenţă Socială a Comunităţii Evreilor din Timişoara se acordă servicii de asistenţă socială sub formă de suport activ pentru persoanele vârstnice şi familiile acestora aflate în dificultate, în vederea prevenirii şi depăşirii unor situaţii de dificultate, vulnerabilitate sau dependenţă pentru prezervarea autonomiei şi protecţiei persoanei, pentru prevenirea marginalizării şi excluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii sociale şi în scopul creşterii calităţii vieţii.

Departamentul de asistenţă socială şi medicală îşi deşfăşoară activitatea sub coordonarea Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România si mai exact de catre Compartimentul de Asistenţă Medicală şi Socială Provincie.

Pe lângă profesionistii care acorda aceste servicii, întreaga comunitate participă la sprijinirea persoanelor care nu işi pot asigura singure nevoile sociale. Acest lucru se face prin abordarea globală a nevoilor sociale, pornind de la premiza că problemele unei persoane, familii sau comunităţi sunt interdependente si nu se pot trata separat.

Prin acest program asistaţii pot beneficia de: tichete alimentare, ajutor de Pesah, ajutor de iarnă, masă la domiciliu, îmbrăcăminte, ajutor gospodaresc şi un ajutor financiar pentru plata cheltuielilor curente.

Organigrama Departamentul de asistenţă socială si Centrul care acordă servicii de îngrijire si asistenţă la domicilu din Timisoara fiind : Sef centru, un asistent social, un asistent medical, un medic de familie ( voluntar), 25 de îngrijitoare persoane vârstnice la domiciliu, şofer, contabil .

Beneficiarii de serviciile sociale sunt membrii ai Comunitatii Evreilor din Timişoara şi localităţile arondate, eligibilitatea acestora este verificată in baza criteriilor de acordare a statutului de asistat social conform Manualului de Proceduri aprobat de către Comitetul director FCER – Bucureşti .

Principalele scopuri ale Departamentului sunt :

– Ajutorarea evreilor vârstnici pentru menţinerea unei stări de sănătate optime ;

– Suport acordat tuturor categoriilor de vârstă pentru menţinerea identităţii religioase ;

– Asigurarea materialelor didactice şi susţinerea de activităţi instructiv-educative pentru copii şi tineri pentru transmiterea tradiţiilor iudaice ;

– Sprijin material şi spiritual acordat familiilor de evrei cu copii pentru asigurarea unui climat propice dezvoltării armonioase a acestora în spiritul şi credinţa iudaică ;

– Susţinerea evreilor aflaţi în situaţii de nevoie, prin acordarea de ajutoare şi servicii care să vină în întâmpinarea necesităţilor acestora ;

-Acordarea de servicii medicale (consultaţii, operaţii, tratamente ambulatorii) şi decontarea medicamentelor sau distribuirea gratuită a acestora, conform prescripţiilor medicilor specialişti.

  In vederea realizării obiectivelor propuse există parteneriate cu mai multe instituţii, organizaţii, reprezentanţi ai societăţii civile, ce pot asigura pânza de suport social si financiar a beneficiarilor.

Toate aceste demersuri sunt realizate prin lucrul în echipă, bazat pe acţiunea comună a mai multor specialişti din domenii diferite care pot da răspuns problemelor complexe ale beneficiarilor. Resursele importante ale activităţii eficiente în echipă sunt suportul reciproc profesional şi uman, consultarea, luarea împreună a deciziilor cu privire la abordarea fiecărui caz.

Ajutoarele acordate asistaţilor provin, în principal, din donaţii de la JDC şi Claims Conference, in ultimii ani accesând si subvenţie din partea Agentiei judeţene de plăti a Municipiului Bucureşti.

Vaccinarea asistaţilor comunităţii precum şi a angajaţilor a fost una dintre priorităţile comunităţii, în contextul pandemiei actuale.

Doamnele Bianca Todor (Şef Centru), Corina Crisan (asistent social) şi Judith Hirschl (lucrător social şi coordonator al centrului de zi) se ocupă, în principal de problemele de natură socială ale membrilor comunităţii.