Destine evreieşti la Timişoara. Portretul comunității din perioada interbelică până azi, Getta Neumann. Editura Hasefer, 2014. A doua ediție, 2018

În mai 2011, la Haifa, ne-am întrunit 270 de evrei care ne petrecusem ani mulţi din viaţă la Timişoara. Emoţia regăsirii, valul de nostalgie care ne-a năpădit şi evidenta nevoie lăuntrică de a ne împărtăşi bagajul de trăiri mi-au generat ideea să înregistrez povestiri de viaţă ale evreilor timişoreni. Am stat de vorbă cu oameni din diferite generaţii, între 35 şi 97 de ani, la Timişoara, în Israel, în SUA şi Canada, în Germania, Suedia şi Franţa. În convorbiri semighidate, s-a povestit despre copilărie şi familie, şcoală şi carieră, despre destinul individual, indisociabil legat de evenimentele istorice, de contextul social şi politic, de mentalitatea locală. Cursul dialogului şerpuia în voie, dar se întorcea mereu la punctele-cheie: Ce ne defineşte? Ce sens dăm existenţei? Ce ne leagă? Ce înseamnă Timişoara pentru noi? Ce lecţii de viaţă ne învaţă experienţa?
Remarcabile sunt bucuria de viață şi încrederea în oameni care persistă în pofida trăirilor traumatice – război, deportare, injustiții, manifestări antievreieşti, emigrare. La greu şi la necazuri, scutul cel mai eficace este umorul şi voia bună. Despre orori se relatează cu reticenţă şi pudoare, iar unele evenimente înfricoşătoare sunt povestite ca anecdote în care se pune accentul pe aspectul ilar, absurd.
Getta Neumann

E o carte a regăsirilor pe mai multe lungimi de undă, dar şi una a nostalgiilor împărtăşite. Este, pentru alţii, cei necunoscători, prilejul de a descoperi un univers de viaţă specific, istoria trăită a unei comunităţi de care au fost sau nu apropiaţi, pe care au admirat-o sau au ignorat-o, pe care o vor descoperi aici, dorind să ştie mai mult.
Conf. dr. Smaranda Vultur. Universitatea de Vest Timişoara

… o carte cu şi despre evreii Timişoarei oferă noi informaţii, problematizează trecutul din noi unghiuri de vedere, descrie experienţele celui ce povesteşte, face posibilă cunoaşterea conexiunilor cu ceilalţi, cu celelalte comunităţi. Poveştile de viaţă ale celor intervievaţi actualizează codul cultural evreiesc, contextualizându-l în Timişoara deceniilor interbelice şi a acelora postbelice.
Prof. univ. dr. Victor Neumann
, istoric. Universitatea de Vest Timişoara