Foaia matricolă în Gimnaziul Confesional Izraelit (Israelit) pentru anul şcolar 1923-1924 al Barbarei Molnar. Arhiva Dan Mironescu, fiul ei, Israel

Un certificat pentru anul şcolar 1923-1924, eliberat în 1931, semnat de şeful secției învățământului particular şi de directorul liceului, Dr. Iosif Marcus.

În partea de sus este scris cu litere ebraice (Liceul evreiesc) י ד ו ה י  ם ו א צ י ל

De remarcat categoriile de identificare a tatălui, Carol Molnar (vezi şi Istoria comunității. Soldați evrei în Primul Război Mondial): cetățenia română, naționalitatea – nu e completată (apare doar litera e probabil pentru evreu), religia israelită. Este o definiție tripartită a identității, prin care statutul juridic este separat de apartenența etnică şi de cea religioasă.

Materiile şcolare sunt cele din programa liceelor de stat, doar cursul de limba ebraică este în plus.

Verso