Jakab Singer

n. 13 decembrie 1867, Sajókazinc, Ungaria - d. 7 noiembrie 1939, Timişoara

Rabin, Autor de Studii Biblice

Între anii 1885-1895 a studiat filosofie la Universitatea din Budapesta şi a fost student la Seminarul Rabinic. În afară de maghiară, ebraică, română şi germană, cunoştea arabă, turcă şi tatară. După obținerea diplomei de rabin şi de doctor în filosofie, în anul 1896 este ales rabin ca succesorul rabinului Bertalan Kohlbach, apoi prim-rabin la sinagoga din Fabric, Timişoara, unde va deține acest post până la moarte. Inițial aparținea curentului status-quo-ante, care, din 1920, s-a unit cu curentul neolog în Uniunea Comunităților de rit occidental din Ardeal si Banat.


Pentru o scurtă perioadă a funcționat ca rabin de campanie al armatei de honvezi în Primul Război Mondial. A fost membru în prezidiul Societății Literare Israelite Maghiare, pe care a întemeiat-o. A desfăşurat o activitate susținută în Asociația Tovărăşească din Fabric.

Ca istoric al religiilor a publicat în limba maghiară şi germană numeroase articole şi studii despre istoria evreimii din Ținutul Timişean în ziare, reviste editate în Budapesta şi Timişoara precum şi în volume de sine stătătoare.


Se bucura de un mare prestigiu în comunitate şi în oraş. În 1921, la aniversarea a 25 de ani de activitate, s-a organizat o serbare în onoarea rabinului, la care au participat sute de oameni şi reprezentanții autorităților, printre care primarul Timişoarei, dr. Cornel Grofşoreanu, protopop Oprea, în numele bisericii greco-orientale, avocatul şi politicianul dr. Aurel Cosma şi alții.


A fost căsătorit cu Ilona, n. Rotter, care a decedat scurt timp după moartea soțului, în 7 aprilie 1940. Au avut o fiică şi trei fii. Unul dintre fii a fost László/Ladislau, farmacist, d. în 1958, înmormântat în Cimitirul Evreilor din Timişoara, altul George/Gyuri, care a supraviețuit, cu hârtii false, în Holocaust în Budapesta. În 1957, George a reuşit să emigreze în Australia împreună cu familia. Fiica lui, Agi, are 7 nepoți care sunt fideli tradiției iudaice.

Selecție de publicații

Surse

 • Magyar Zsidó Lexikon, Az 1929-ben Ujvári Péter szerkesztésében
  megjelent kötet internetes változata  http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/
 • Lucian Popescu, Timişoara interbelică şi universul social din România, 2004
 • János Szekernyés, A magyarság emlékjelei a Bánságban (Semne evocatoare ale maghiarimii în Banat), HangArt könyvek, Timişoara 2013
 • Baruch Tercatin, Lucian-Zeev Herşcovici, Prezențe rabinice în perimetrul românesc secolele XVI – XXI. Editura Hasefer, 2008
 • Tibor Schatteles, Evreii din Timişoara în perspectivă istorică. Editura Hasefer, 2013
 • Ritul occidental (evrei) wikipedia
 • http://ro.wikipedia.org/wiki/Ritul_occidental_%28evrei%29
 • Jewish Encyclopedia
 • http://www.jewishencyclopedia.com/articles/14302-temesvar
 • Convorbire telefonică cu Agi, fiica rabinului Singer, în Australia