Mór (Moritz) Hirschfeld

1819, Sasvár, azi Republica Slovacă – 1913, Viena, Austro-Ungaria

Rabin

A studiat teologie în Berlin, apoi scurt timp medicină iar în Viena a făcut studii talmudice. Într-o luare de cuvânt memorabilă în care riposta unei poziții antisemite, a pronunțat o frază care va fi citată deseori: „Nimmermehr kann der Christ Christ sein, ohne Mensch zu sein, wenn auch der Mensch Mensch sein kann, ohne Christ zu sein.‟ (Un creştin nu poate fi niciodată creştin, fără să fie om, pe când un om poate fi om, fără să fie creştin.) În funcția de rabin în Moravia (azi Cehia), a înființat o şcoală de Talmud Tora.


În 2 decembrie 1862 a fost ales rabin al comunității evreilor din Timişoara. Reprezenta curentul reformist în iudaism care avea din ce în ce mai mulți adepți la Timişoara. A deservit cele două sinagogi din Cetate  ̶  cea aşchenază şi cea sefardă.


A propus construirea unei sinagogi pe strada Erzsébet 185-186 (azi strada Mărăşeşti), pentru că sinagoga „germană” aşchenază din patrulaterul evreiesc Judenhof, unde în prezent se află sediul Comunității, cu intrare de pe str. Gheorghe Lazăr nr. 5 şi de pe str. Mărăşeşti, devenise neîncăpătoare. Proiectul s-a realizat datorită angajamentului industriaşului şi mecenatului Ignátz S. Eisenstädter de Buziaş şi al unui comitet deosebit de activ şi entuziast. Hirschfeld a apelat în repetate rânduri la enoriaşi să sprijine proiectul prin donații. La inaugurarea Sinagogii în 19 septembrie 1865, la care a participat întreaga populație, rabinul Hirschfeld a pronunțat un discurs care a impresionat pe toată lumea. Un alt discurs celebru a fost cel pronunțat cu ocazia acordării evreilor de drepturi egale în 1868.


În 1865 a întemeiat la Timişoara filiala Alliance Israélite Universelle pentru a întări poziția socială şi culturală a evreilor pe plan internațional. În mai 1872, Franz Joseph I, împăratul Austriei şi regele Ungariei, Croației şi Boemiei, a vizitat sinagoga, unde a fost primit de rabinul Hirschfeld. În onoarea ilustrului vizitator, sinagoga a fost reinaugurată.


În timpul rabinatului său, în anul 1870, s-a realizat separarea comunităților din Fabric şi Iosefin de comunitatea din Cetate, o consecință a scindării evreimii în curente diferite: curentul ortodox şi curentul neolog, la care s-a adăugat mai târziu curentul status-quo ante. Urmarea imediată a fost scăderea importantă a veniturilor comunității, care nu a mai fost în stare să plătească salariul rabinului. Mór Hirschfeld s-a văzut nevoit să părăsească Timişoara în 1872. S-a stabilit la Viena, unde a prosperat ca agent de bursă.

Surse:

  • Dr. Jakab Singer, Temesvári Rabbik a XVIII és XIX-ik században. Wieder Jakab Könyvnyomdája 1928
  • Marie-Theres Arnbom, Damals war Heimat: Die Welt des Wiener jüdischen Grossbürgertums, 2014, Amalthea