O seară de amintire în memoria rabinului Ernest Neumann, 12 Aprilie 2012, sala festivă „Prim-Rabin dr. Ernest Neumann‟ în Casa Comunității Evreilor din Timişoara, Str. Gheorghe Lazăr nr. 5