ARTA ÎN ERA DIGITALIZĂRII

Cuvânt înainte la expoziția unui designer-producător

Victor NEUMANN

Director al Muzeului de Artă Timișoara

Ceea ce simțim, vedem, auzim poate fi reprodus riguros și exact cu ajutorul computerului. Ceea ce gândim și facem este stimulat de informația pe care o culegem zilnic prin intermediul fascinantului aparat. Înnoirile produse de teribila mașină numită computer nu lasă indiferentă lumea artei. Pentru un designer, pasiunea de a lucra la computer este însoțită de aspirația inovării permanente, de imaginarea limbajelor alternative, de tentația vizualizării nevăzutului.

Format la Academia Națională de Arte din București, Paul Salzberger este un strălucit scenograf de teatru care a produs costumele pentru zeci de spectacole din România și din Israel. Timp de câteva decenii a lucrat ca designer producător de filme, teatru și evenimente de referință pentru canalul 1 al televiziunii israeliene. Arta digitală pe care o crează acum sugerează spectacolul lumii în care suntem cu toții implicați. Salzberger trăiește, gândește și proiectează o cultură a imaginii, una exersată îndelung în amintitele ipostaze. Artistul e provocator, memorabil, întotdeauna invitând la reflecție. După decenii de activitate intensă și după recunoașterea primită din partea publicului și a specialiștilor, curiozitatea lui continuă să fie una vie. Salzberger transpune în imagini nenumăratele ipostaze în care se regăsește societatea: dincolo de timp și de loc, arta sa digitală acordă interes major omului, lucrurilor care îl înconjoară, ideilor, obsesiilor și măștilor sale.          

De ce deschide Muzeul de Artă Timișoara o expoziție personală Paul Salzberger? În primul rând e vorba de o artă importantă prin ea însăși. În al doilea rând, expoziția este a unui artist valoros, recunoscut în cercurile profesioniste internaționale. În al treilea rând, este o ocazie de a atrage publicul spre arta digitală, descoperindu-i multiplele valențe, dar mai cu seamă limbajele ei sociale și politice. Nu în ultimul rând, Paul Salzberger este timișorean și cele dintâi imagini și lecții i-au fost cultivate de părinții și congenerii părinților săi care au populat Timișoara de altădată și care, prin artele vizuală și muzicală, aspiraseră la normalitate. Acestea și multe altele m-au îndemnat să cred că piesele și filmele artistului vor stârni curiozitatea vizitatorilor, vor fi admirate și comentate cu gândul la cultura și imaginile trecutului și viitorului.

Timișoara, 2 martie 2020