Plăci comemorative. Documente privitoare la construcția Sinagogii

Placa comemorativă în amintirea celor care au contribuit la construirea Sinagogii din Cetate, 1865

Traducerea din Maghiară:

Acest templu dedicat proslăvirii lui Dumnezeu, podoaba oraşului nostru liber crăiesc, mulțumită spiritului exemplar de abnegație al tuturor membrilor comunității, după planurile arhitectului vienez Károly Schumann a fost ridicat în anii 1863-1864 şi inaugurat în cadrul unor festivități importante.

În realizarea construcției au avut merite de neuitat în mod special:

Ignatz Eisenstädter de Buziaş (preşedintele comunității israelite din Timişoara)

precum: Scharmann Samuel, Grünbaum Márcus, Weisz Sándor, Miskolczi Gotthilf Ede, Weisz Hermann, Klein Salamon, Recht Ignátz, Freund Jakab és Weisz Gerson, membri aleşi ai comunității.

În amintirea lor veşnică şi ca recunoştință pentru activitatea entuziastă şi eforturile perseverente ale acestor bărbați merituoşi.

Textul original în Maghiară:

„Isten szolgálatának szentelt és szab. kir. városunk diszére váló ezen templom a hitközség összes tagainak páratlan áldozatkészségéböl,

Schumann Károly bécsi épitész terve után

1863/4 években emeltetett és 1865ik évi szeptember hó 19ikén nagy ünnepélyességekkel felszentéltetett.

Az épités körül el nem muló érdemeket szerzettek maguknak különösen:

Buziási Eisenstädter Ignátz S.

a temesvári izraelita hitközség elnöke,

továbbá: Scharmann Samuel, Grünbaum Márcus, Weisz Sándor, Miskolczi Gotthilf Ede, Weisz Hermann, Klein Salamon, Recht Ignátz, Freund Jakab és Weisz Gerson, hitközségi választmányi tagok.

Ezen érdemdús férfiak buzgó tevékenységének és ernyedetlen fáradozásainak hálás elismeréséül és örök emlékéül.”

Placa comemorativă pentru reinaugurarea sinagogii, 1872

Un eveniment memorabil a fost reinaugurarea sinagogii pe 7 mai 1872, cu ocazia vizitei lui Franz Joseph I, regele Ungariei, Croației şi Boemiei şi împăratul Austriei. Era un gest suprem de recunoaștere a evreilor drept cetățeni cu drepturi depline aparținând unei comunități marcante în oraş.

Traducerea din Maghiară:

Cu ocazia vizitei sale preamărite în acest lăcaș sfânt în data de 7 mai 1872, Franz Joseph I, regele nostru, a reinaugurat templul nostru strălucit, cu bunăvoinţă mărinimoasă. Fie ca această placă de marmură să amintească nepoţilor această zi și să stea mărturie pentru milostivirea religioasă tradiţională a dinastiei habsburgice care se extinde asupra tuturor religiilor și asupra tuturor confesiunilor.

În amintirea eroilor noştri,  pentru soldații originari din Pâncota, căzuți în războiul din 1914-1919

Mandat de împrumut şi rambursare din 1863

Semnăturile celor trei principali promotori ai proiectului construcției sinagogii se află reunite pe documentul din arhiva familiei Elisheva şi Tiberiu Ezri, Israel: Marcus Grünbaum, preşedinte al comitetului de organizare a construcției, Ignátz S. Eisenstädter, casier, şi Samuel Scharmann, preşedinte al comunității cultului israelit din Cetate. Certificatul atestează împrumutul şi condițiile rambursării sumei de 100 de guldeni în scopul finanțării construcției. Este un document din 1863, păstrat de familia pe linia maternă, Vásárhelyi, a lui Elisheva Ezri, născută Feldmann, din Timişoara.

Transcrierea textului în Germană:

Anweisung

über ein Hundert Gulden österr.W.

welche dem Ueberbringer sammt 5% Interessen vom 1. Jäner 1864 an gerechnet, laut dem rückseitigen Tilgungsplan bezahlt werden.

Temesvár, den 1. Juli 1863.

Der Präses der Bau Sektion: M. Grünbaum

Der Bau-Sektions-Cassierer: Ig. S. Eisenstädter

Der Vorstand der Temesvarer israelitischen Cultus- Gemeinde: Samuel Scharmann

Rückseite

Tilgungsplan

Die Temesvárer Tempel-Bau-Sektion hat 200 Stück Anweisungen à 100 fl. ö. W. ausgestellt, welche von 1 bis 200 nummeriert sind.

Von diesen Anweisungen werden alljährig durch sechs nacheinander folgende Jahre vom 1. Jänner 1865 angefangen, fünf Jahre drei und dreissig Stücke, und im sechsten Jahre die übrigen fünf und dreissig Stücke sammt den entfallenden 5% Interessen der Art baar bezahlt, dass die letzten Anweisungen im Jänner 1870 eingelöst werden.