Amigo Moses Meier (Mayer)

Începutul sec. al XVIII-lea, Timişoara – d. Timişoara)

Președinte al comunității sefarde, Comerciant

S-a născut într-o familie din Constantinopol care se stabilise la Timişoara împreună cu alți evrei sefarzi la începutul sec. al XVIII-lea. În 1716, anul în care armata Monarhiei Habsburgice sub conducerea Prințului Eugen de Savoya a intrat în Timişoara, în oraş au rămas 465 de persoane, din care 144 erau evrei.


Amigo, preşedintele comunității sefarde din oraş, era un om de vază, bogat şi generos, numit „el rey chico”, „tânărul” rege. Carl Otto Graf von Haugwitz, care a vizitat oraşul, l-a descris ca fiind „cel mai puternic şi reputat negustor” în oraş. Diego d’Aguilar Moses Lopes Pereira, (1699-1759), evreu maran care revenise la iudaism, om de afaceri, protector şi mecena al evreilor sefarzi, avea monopolul tabacului în Austria, iar reprezentantul lui la Timişoara era Amigo.


Mulțumită intervenției lui Diego d’Aguilar pe lângă regele şi împăratul Karl VI, domnitorul Monarhiei Habsburgice, evreii din Timişoara au primit autorizația de a folosi sala în turnul porții „Eugeniu de Savoya” (fosta poartă turcească „Forforosa” pe care intrase Prinț Eugeniu de Savoya la 13 octombrie 1716, când i-a învins pe turci) ca lăcaş de rugăciune.
Între 1739 – 1754 şi 1755 – 1762, aici se rugau evreii timişoreni. În 1778 exista deja clădirea, aşa-numita „Casa Prinț Eugeniu de Savoya”, str. Eugeniu de Savoya nr. 24, iar în curte era poarta care s-a demolat complet ulterior.

Surse:

 • Wikipedia.hu
  https://hu.wikipedia.org/wiki/Amigo_Meir
 • Magyar Zsidó Lexikon
  http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/szocikk/11012.htm
 • Jewish Encyclopedia
  http://jewishencyclopedia.com/articles/1400-amigo-meir
 • http://www.primariatm.ro/ik/index.php?meniuId=2&viewCat=3500&sectiune=primaria
 • Jakab Singer, „Timişoarai zsinagógák”, în „Almanahul evreesc. Jüdisches Jahrbuch. Zsidó évkönyv”, II, 1936-1937, p.209-217
 • Victor Neumann, Evreii din Banat, 2016, Editura Brumar
 • Tiberiu Schatteles, Evreii din Timișoara în perspectivă istorică, Hasefer București 2012
 • Ionel Popescu, Comunitățile evreieşti din Banat. Secolele XVIII-XIX, Editura Excelsior Art 2007
 • Valeriu-Alexandru Moraru, Istoria comunităților sefarde din România de la începuturi şi până azi. Presa Universitară Clujeană. 2014
 • Cartarea Monumentelor Istorice „Cetate Timişoara”