Bodascher Otto – 1891-1971 – Urbanist

1891, Moravia, Austro-Ungaria, în prezent, Cehia - 1971, Timișoara

Urbanist, Inginer-şef la Oficiul de Studii Municipale Timişoara

„Unul dintre cei mai remarcabili urbanişti din România interbelică‟

Anca Brătuleanu

Printre alte concepte, dezvoltă împreună cu Adrian Suciu, „Șeful Serviciului Tehnic Comunal al Municipiului” , ideea de stradă-grădină”, n mijloc de asigurare a spațiului verde la nivel individual şi la nivelul comunității urbane” (A. Brătuleanu, Timişoara interbelică. Urbanism şi arhitectură, p. 36)


A lucrat în cadrul Primăriei Timișoara în calitate de „Inginer-Șef al Oficiului de Studii Municipale”. A colaborat cu „Institut d’Urbanisme de l’Université de Sorbonne – Paris”. A scris articole despre urbanismul din Timișoara și despre îmbunătățirea calității vieții în orașe în revista „Urbanismul” din București coordonat de Cincinat Sfințescu și în revista franceză de urbanistică „La vie urbaine”. În cadrul Primăriei Timișoara a elaborat studii, analize economice și reglementări urbanistice. În anul 1933 a fost într-o excursie de studii în Cehoslovacia. Autorul unui roman.

Publicații

  • Otto Bodascher, Les principes d’une théorie du „parallélisme” des établissements humains. 1935
  • Articole, studii

Surse

  • Anca Brătuleanu, Timişoara interbelică. Urbanism şi arhitectură. Timişoara Artpress, 2016
  • Anca Brătuleanu, Otto Bodascher şi Timişoara interbelică. Publicat în Dilema veche, nr. 424, 29 martie – 4 aprilie 2012
  • Gabriel Szekely, Enciclopedia arhitecților din Banat 1700-1990. Eurostampa. Timişoara 2017