Derera Gyarmathai Israel

1827, Timișoara - 3 aprilie 1908, Timișoara

Mare negustor de grâne și fabricant,  Preşedinte al comunității sefarde

Israel Derera este un descendent al unei familii de evrei spanioli (numele Derera provine din „de Herrera”) care au fost expulzați în 1492 din Castilia, iar după o ședere la Salonic au ajuns la Timișoara.

În tinerețe a participat la Revoluția din 1848-1849 ca luptător în detașamentele revoluționare maghiare. Întors la Timișoara, s-a ocupat mai ales cu comerțul de cereale și a făcut afaceri cu țările balcanice, cu Germania și cu Elveția. În 1873 a făcut mare eforturi ca să salveze negustorii dintr-o gravă criză financiară.

La 17 februarie 1897 a fost înnobilat de către împăratul Franz Joseph I, luând, începând din 11 iulie 1898, numele de Gyarmathai sau von Gyarmath (de Giarmata). Habsburgii au acordat titluri nobiliare unor evrei care s-au evidențiat prin merite deosebite în domeniul economic sau cultural. Pe stema sa heraldică pe care figurau, printre altele, patru trandafiri roșii și un pelican hrănindu-și puii, a înscris deviza: A munka nemesit (Munca înnobilează, din magh.).

Derera a participat la numeroase activități obștești. În 1896 a făcut parte din comitetul de organizare a expoziției Milleniului Ungariei (1000 de ani de existență a statului ungur) la Timișoara. A fost președintele comunității sefarde şi unul din fondatorii Societății de istorie si arheologie a Ungariei de Sud. Era cunoscut ca filantrop.

A fost căsătorit de două ori: cu Zsófia Elias (în 1859), apoi cu Perla Bochory (din 1868). Din fiecare căsnicie a avut câte 3 copii, în total șase.

Surse

Derera (gyarmathai).

A nemességet 1897. febr. 17. D. Izráel temesvári terménykereskedő kapta. – Előnév adományozása 1898. julius 11. – Czímer: arany pólyával vágott kék paizsban; a felső mezőben keresztbe tett görbe kard és egy arany horgony; az alsó mezőben zöld halmon fészkében négy fiát vérével tápláló pelikán; a pólyában négy vörös rózsa; sisakdísz: a pelikán– takarók: kék-arany; jelmondat: A munka nemesit. Leszármazás:

Izrael * 1827 Temesvár † 1908 IV/3 1) 1859 Éliás Zsófia, 2) 1868 Bochory Perla; 1 : Ármin * 1860 II/2 † 1905; Ráhel * 1861 X/6 Abelsberg Leo; Berta * 1866 VIII/21 Fischl Lajos; 2 : Ede * 1872 XII/78 Neuwirth Mária; József * 1874 V/8; Henrik * 1875 X/31 orvos 1904 IX/15 : Ágoston Olga; Edit; Henrik; Erich; István;