Deutsch Geza

2.11.1928, Oraviţa, jud. Caraş-Severin – 29.07.2010, Timişoara

Medic si Cercetător Științific în Domeniul Biochimiei şi al Medicinii Nucleare
Profesor la Universitatea de Medicină şi Farmacie Victor Babeş Timişoara

Geza Deutsch s-a născut în Oravița, într-o familie de evrei.

Studii şi perfecţionări

Liceul General Dragalina din Oraviţa; studii de medicină la Universitatea de Medicină şi Farmacie Victor Babeş din Timişoara (1947-1953); doctor în ştiinţe medicale (1963, UMFT); curs postuniversitar de Fizică nucleară (1965, Bucureşti); perfecţionări în cercetare (1960; 1968 la Budapesta, 1971 la Göteborg; 1973 la Göttingen; la München; 1979 la Freiburg).

Activitatea

Asistent la fiziopatologie (1953-1957, UMFT); cercetător ştiinţific (1957-1968, Filiala Timişoara a Academiei); conferenţiar de biochimie clinică şi medicină nucleară (1968-1976 UMFT); profesor de biochimie (1976-1997 la UMFT); şeful Laboratorului de Medicină Nucleară (Radioizotopi) între 1966 si 1974, UMFT; şeful Laboratorului de Medicină Nucleară (1974 2002 Spitalul Judeţean Timişoara).

Asistent la fiziopatologie (1953-1957, UMFT); cercetător ştiinţific (1957-1968, Filiala Timişoara a Academiei); conferenţiar de biochimie clinică şi medicină nucleară (1968-1976 UMFT); profesor de biochimie (1976-1997 la UMFT); şeful Laboratorului de Medicină Nucleară (Radioizotopi) între 1966 si 1974, UMFT; şeful Laboratorului de Medicină Nucleară (1974 2002 Spitalul Judeţean Timişoara).

Cercetare:

Domenii proritare: metabolismul energetic celular; explorarea funcţiei renale şi a sistemului reninăangiotensină. Rezultate: procedeu manometric pentru măsurarea câtului respirator tisular (1964); model experimental pentru studiul metabolismului celulelor din organe solide (1965); relaţia funcţiei de transport secretor al celulei tubulare cu metabolismul său nutritiv (19651974); evidenţierea experimentală a remanierii circulaţiei renale în gestaţie (1966); mecanismul biochimic al generării hemoglobinei glicozilate în diabetul zaharat (1979-1994).

Publicaţii:

184 lucrări ştiinţifice, din care 13 lucrări monografice, cursuri şi manuale; 75 cercetări originale şi 96 cercetări aplicative. A publicat ca autor şi coautor în reviste prestigioase în România şi în străinătate.

Personalitatea

În domeniul cercetării a făcut muncă de pionerat. A introdus aplicarea izotopilor radioactivi în cercetare şi în diagnosticare. Pedagog entuziast, Geza Deutsch a transmis studenților săi cunoştințele sale, cât şi pasiunea sa pentru ştiință şi cultură. A fost admirat şi iubit de colegi şi studenți pentru calitățile sale intelectuale excepționale, pentru dăruirea sa şi pentru caracterul său nobil şi generos.

Fiul său, Dr. Petru Deutsch, n. 1963, este Profesor Universitar Anestezie Terapie Intensivă şi Șeful Clinicii Anestezie Terapie Intensivă la Institutul de Boli Cardiovasculare Timişoara.

Surse

    Surse

    • Convorbiri cu dna Marika Nicolin, fiica arhitectului, Timişoara
    • Convorbire cu fizicianul Peter Freund, University of Chicago
    • Ki Kicsoda? A Bánsági Közélet Lexikonja, Timişoara 1930
    • Fotografiile de epocă au fost scanate din mapa de fotografii a arh. Henrik Telkes, arhiva dnei Marika Nicolin, fiica arhitectului.