Grünhut Lázár

1850, Comuna Gerenda, Imperiul Austriac – 20.02.1913, Petah-Tikvah, Palestina

Rabin, Talmudist, Autor şi Traducător

În imagine, semnătura rabinului din 1888 care apare în registrul de anunțuri matrimoniale în comunitatea evreilor din Fabric, 1888 – 1985

A obținut diploma de rabin în şcoli talmudice (ieşiva) din Oradea, Vác şi Hajdúböszörmény. Cu toate că nu a primit o educație de cultură generală, prin studiu autodidact a reuşit să devină un ebraist şi talmudist erudit şi modern. După 6 ani de activitate ca rabin al comunității evreieşti din Fabric, în anul 1890, la vârsta de 40 de ani, setea de cunoaştere l-a împins să-şi continue studiile la Berlin, în seminariul rabinic Hildesheimer. A obținut titlul de doctor în filosofie la Berlin (Jakab Singer) sau la Berna (Magyar Zsidó Lexikon). Succesorul lui în Timişoara, dr. Bartalan Kohlbach, cât şi membri ai comunității s-au îngrijit de numeroasa lui familie rămasă în oraş.

În anul 1892, „Der Verein zur Erziehung der jüdischen Waisen in Palästina” (Asociația pentru educația orfanilor evrei în Palestina), cu sediul în Frankfurt/Main, l-a numit director al orfelinatului german din Ierusalim. În Palestina, unde l-a urmat familia, Grünhut a devenit un cunoscător eminent al Midraş-ului (comentarii referitoare la textele biblice) şi al geografiei şi topografiei Palestinei, însuşirea limbii arabe fiindu-i de mare folos. A publicat numeroase studii biblice şi a tradus şi editat o carte de geografie a Palestinei.

Surse: