Telkes Henrik

n. Henrik Rosenthal, 1881, Sânnicolau Mare, Austro-Ungaria – 1964, Timişoara

Arhitect şi Fabricant

A absolvit liceul la Timișoara şi Facultatea de Arhitectură la Institutul Politehnic din Budapesta. Timp de 5 ani a lucrat la Primăria orașului Timișoara. Între anii 1910 și 1912 a proiectat 8 palate la Timișoara. După această perioadă fertilă ca arhitect, s-a investit în întreprinderea familială Fabrica de săpun Rosenthal şi Telkes, înființată în 1918. După naționalizarea întreprinderii, a lucrat în instituții de stat, în calitate de proiectant, până la vârsta de 80 de ani. A fost membru în Comunitatea Israelită, în Societatea Lloyd şi în numeroase asociații.

Proiecte realizate la Timişoara

Anul 1910. Palatul Farmaciei Kovács (aut. de construcție în anul 1910, finalizat în 1910), construit inițial pentru farmacistul Anton Nägele, care l-a vândut în 1917 farmacistului Aladár Kovács, str. Dacilor nr. 10.

Anul 1911. Casele gemene Csermák, str. Iuliu Maniu nr. 36; Casa de raport (cu spații comerciale la parter) Miksa Róna, ulterior Arthur Kincs, Piața Romanilor nr. 2/str. Ștefan cel Mare nr. 4; Casa de raport Katalin Panits, bd. Regele Carol I nr. 19; Palatul Miksa (Max) Brück, bd. Iuliu Maniu nr. 40; Palatul Ágoston Gálgon sau Casa cu Cocoş, str. Eugeniu de Savoya nr. 9 (Planurile poartă semnătura ing. Jenö Klein, care a condus, probabil, lucrările de construcție).

Anul 1912: Palatul Löffler, Piața Victoriei nr. 1; Palatul Baron Béla Gudenus, str. Gojdu nr. 7. În 1942, o vilă familială, str. Titu Maiorescu nr. 15. A proiectat construcții industriale, de exemplu, Stația de Epurare a orașului Timișoara din cartierul Iosefin în perioada 1910-1912.

A contribuit la realizarea ansamblului a șase clădiri cu locuințe sociale construite pe Bd. Take Ionescu din Timișoara. Proiectul, finanțat de Primăria Timişoara și de Ministerul din Budapesta, a fost început în 1911 și finalizat câțiva ani mai târziu. Sunt primele construcții de locuințe sociale în istoria oraşului.

Telkes a folosit pentru decorarea fațadelor clădirilor proiectate de el, un stil secession geometric elegant, cu decorații bine proporționate și discrete. Clădirile sale mai mari ies în evidență și prin turnurile de la colțuri și prin bovindourile care dau plasticitate fațadelor. Uneori apar pe fațade și elemente din repertoriul arhitecturii eclectice. Basoreliefurile şi statuile pe fațadele Palatului Löffler din Piața Victoriei sunt impresionante.

Surse

  • Convorbiri cu dna Marika Nicolin, fiica arhitectului, Timişoara
  • Convorbire cu fizicianul Peter Freund, University of Chicago
  • Ki Kicsoda? A Bánsági Közélet Lexikonja, Timişoara 1930
  • Fotografiile de epocă au fost scanate din mapa de fotografii a arh. Henrik Telkes, arhiva dnei Marika Nicolin, fiica arhitectului.