Jaques Klein (Jakab, Iacob)

1855, Feb.11, Subotica-1928, Oct. 13, Timişoara, cimitirul evreiesc

Numele înscris pe piatra funerară este Jaques (sic) Klein.

Arhitect, Antreprenor, Profesor, Autor de studii de Arhitectură şi Pedagogie

Jaques Klein (numele înscris pe piatra funerară în cimitirul evreiesc din Timişoara) a făcut studii de arhitectură la Viena şi la Budapesta. A ocupat postul de profesor la Școala de stat pentru arte şi meserii, întâi la Cernăuți (1878-1885), apoi la Timișoara. A fost membru în Comisia Tehnică a Primăriei, în comitetul de conducere al Comunității Evreilor şi vice-preşedintele Curatoriului Liceului Israelit.

În anii 1885-1886 a lucrat la reabilitarea Palatului Baroc din Piața Unirii Timișoara. A adăugat elemente inspirate din Neo-Renașterea franceză, a mansardat clădirea şi a realizat feroneriile cu grifoni de la colțurile dinspre Piaţă ale clădirii.

A proiectat între anii 1891-1893 clădirea care adăposteşte în prezent Facultatea de Chimie Industrială din centrul oraşului (Str. Carol Telbisz nr.6). Inițial, aici funcționau o școală elementară, o școală de băieți și un liceu comercial.

În 1896 a reconstruit casa Wellauer (Str. Episcop Augustin Pacha nr.7), edificiu construit în stilul Renaşterii germane în 1891, pentru a găzdui colecțiile Societății de Istorie şi Arheologie, societate fondată în 1872 de Ormos Zsigmond. Aceste colecții au constituit nucleul Muzeului Banatului, dar şi al Muzeului de Artă Timişoara. Din 1953, Biblioteca Filialei Timişoara a Academiei Române funcționează în această clădire. Pe frontispiciul clădirii se află statuia cu coif şi scut a Atenei (Minerva). Statuia de bronz are o înălţime de 2,25 metri şi a fost executată la Viena. Scările sunt din marmură iar balustrada decorată cu multe ornamente este din fier forjat. În 2016 Academia Română a alocat 250.000 de euro pentru un amplu proiect de restaurare şi refuncţionalizare a Bibliotecii.

Numele arhitectului Jakab Klein este legat şi de construcția Școlii de fete, 1902-1904, actualul Liceul pedagogic „Carmen Sylva” (colaborare cu arh. Baumhorn Lipót), a Liceului Israelit, 1923 (cu arh. Gideon Neubauer) şi a şcolii elementare israelite în curtea sinagogii ortodoxe din Iosefin.

Proiecte şi construcții la Timişoara

  • Reabilitarea Palatului Baroc din Piața Unirii, 1885-1886
  • „Casa Wellauer”, în prezent Biblioteca Academiei, Str. Episcop Augustin Pacha nr. 7, construită în anii 1886-1889, inaugurată în 1901
  • Facultatea de Chimie Industrială, 1891-1893, Str. Carol Telbisz nr. 6, antreprenor Eduard Reiter
  • Liceul Pedagogic „Carmen Sylva”, bd. C.D. Loga nr. 45, 1902-1904, împreună cu arh. Lipót Baumhorn, constructor Karl Hart;
  • Liceul Israelit, 1923, bd. Mihai Eminescu nr. 2, proiectat de Gedeon Neubauer, constructor Jakab Klein;
  • Școala elementară israelită în curtea sinagogii ortodoxe din Iosefin, 1928, str. Iuliu Maniu nr. 55, împreună cu arh. Arnold Merbl.

Publicații

Zeichnenkurs der Baukonstruktionslehre; Architektonische Formenlehre zum Studium der Renaissance Formen; Az osztrák iparoktatás párhuzamban a magyarral (Comparație între predarea din școlile de meserii din Austria și Ungaria); Az ipari stíl tanításáról (Predarea despre stilul industrial); Renaissance-stilű párkányok (Pervazuri în stil Renascentist); Építészeti alaktan (Predarea formelor arhitecturale)           

Surse