Kohn Desideriu

1929, Timișoara – 2021, Lod, Israel

Inginer Chimist, Profesor Universitar la Universitatea Politehnica Timişoara

Este absolvent al ultimei promoții a Liceului Israelit din 1948. Obține în 1954 titlul de inginer chimist la Facultatea de Chimie Industrială la Institutul Politehnic Timișoara, unde devine cadru didactic. Obține titlul de doctor inginer în domeniul „Aparate și procese în Industria chimică”. Parcurge toate treptele ierarhiei didactice de la asistent la profesor universitar, în domeniul „procese și aparate în industria chimică”. Alături de activitatea sa didactică este adesea conducător științific de doctorat.

Este autorul sau coautorul a 9 cursuri litografiate și a unei cărți. Publică 62 de lucrări științifice în România la „Revista de chimie” a Academiei Române și în străinătate, cea mai mare parte în domeniul „Transferului de căldură la fierberea soluțiilor”. Este autorul a nouă invenții brevetate și a unei serii de inovații certificate. Se pensionează în anul 1997. Emigrează în Israel împreună cu soția, Iudit, pentru a fi alături de familie.

Lista de publicații în domeniul termodinamicii tehnice de Desideriu Kohn în Biblioteca Universității din Craiova

http://catalog.ucv.ro/opac/authority/53395

Surse

  • Getta Neumann, Destine evreieşti la Timişoara, Editura Hasefer Bucureşti, 2014. Editia II 2018
  • Convorbiri cu Desideriu Kohn