Albert Krausz (Kristóf-Krausz)

19 aprilie 1892, Temesvár – 18 decembrie 1958, Timișoara

Arhitect, Pictor, Critic de artă, Jurnalist

După absolvirea Liceului Real de Stat din Timișoara în 1910, a studiat şi a absolvit arhitectura în anul 1915 la München, unde i-a fost profesor Theodor Fischer, arhitect modernist. În Primul Război Mondial a servit în armată ca inginer.

Prima sa expoziție de pictură la Timișoara a avut loc în 1919. A luat parte la expoziții colective cu peisaje şi portrete în care se discerne influența școlii franceze impresioniste. În 1926 participă la deschiderea Căminului Artiștilor. După studii de artă (1929-1932) la Berlin, a pictat portretele multor personalități ale Timișoarei interbelice, printre care: poetul Károly Endre, scriitorul Zoltán Franyó, graficianul Julius Podlipny, sculptorul Ferdinand Gallas, avocatul şi preşedintele comunității Samuil Ligeti şi mulți alții.

A făcut ilustrații pentru cărți şi pentru partituri publicate de „Moravetz Zeneműkiadó” (Editura Muzicală Moravetz).

A publicat articole de critică de artă şi însemnări de călătorie în Temesvári Hírlap, Keleti Újság, Új Ember, Heti Magazin, Déli Hírlap, Brassói Lapok, iar după 1944, în Szabad Szó, A Világ, Utúnk şi Előre. În anii 1950 a trăit în mare sărăcie.

În perioada interbelică a fost unul din cei mai prolifici arhiecți în Timişoara. A proiectat vile în stil modernist, construcții simple, cu contururi geometrice lineare, cu puține decorații. Trăsături recurente sunt benzile vitrate înguste, verticale sau orizontale, ferestrele rotunde ca nişte hublouri de vapor, livingul ieşit în afara volumului casei şi rotunjit.

În anii 1950 a trăit în sărăcie. Este înmormântat în cimitirul evreilor.

Proiecte arhitecturale în Timişoara

Zeci de vile şi blocuri moderniste, mai ales în zona rezidențială bd. Mihai Eminescu şi bd. C.D. Loga, în vecinătatea Pieței 700, dar şi în cartierele Fabric şi Elisabetin. Pe unele vile s-a păstrat plăcuța cu numele arhitectului. Prezentăm o listă (incompletă) a construcțiilor proiectate de Krausz, indicând numele primilor proprietari şi anul construcției, unde avem date, pe baza cercetării arhitectului Gabriel Székely şi a soților Anişoara şi Lucian Muntean, pasionați de urbanism şi de arhitectură.

Cartierul Cetate

Bd. Constantin Diaconovici Loga nr. 10 (Morris Német), nr. 16; bd. Mihai Eminescu nr. 5 (Dr. Desideriu Merkler), nr. 9 (Hermine şi Samuel Merkler); Str. Alexandru Borza nr. 7, nr. 9, nr. 13; Str. René Brasey nr. 1 (Anton Szabados), 1933; str. Grozăvescu nr. 2, 1933 (Dezső/Desideriu Basch); Str. Ludwig van Beethoven nr. 2; Bd. Revoluției din 1989 nr. 12, Sanatoriul „Central”, 1935 (Dr. Joseph Freund), astăzi Policlinica ASCAR; Str. Piatra Craiului nr. 4, Hotel Carlton, astăzi Cina-Banatul, 1935, constructor Jänner (György Csányi şi alții); Bd. Take Ionescu nr. 1, nr. 3, nr. 8 (Ioan Grün).

Cartierul Cetate, lângă Piața 700

Str. Nemoianu nr. 8, nr. 10, 1935; Str. Paris nr. 6, 1935 (Eugen Halmos); Str. Aurel Cosma nr. 6; Str. Coriolan Brediceanu nr. 5 (Simion Goldmann), 1939.

Cartierul Elisabetin

Str. Filaret Barbu nr. 12; Str. Sorin Titel nr. 2A; Bd. Victor Babeș nr. 2; Str. Remus nr. 4 (Emil Wilwert), 1932.

Cartierul Fabric

Bd. 3 August 1919 nr. 31 (Dr. Samuel Kohn), 1935; str. Ofcea nr. 5.

Portrete de Albert Krausz

menţionate în reviste, ziare interbelice sau aflate în colecţii private şi publice

Lista (incompletă) realizată de Marius Cornea, muzeograf la Muzeul Banatului

 1. Sándor Asztalos  (1890 – 1959)
 2. Poetul Endre Károly (1893 – 1988), desen
 3. Scriitorul Zoltán Franyó  (1887 – 1978)
 4. Dobrivoj Jovánovits  (1907 – 1993), ziarist în perioada interbelică. Locuia lângă ştrandul Termal. A primit biblioteca familiei Miklós Lovas, proprietarii ziarului Temeswarer Zeitung, când aceasta a emigrat.
 5. Ziaristul Gábor Kalotai  (1905 – 1962)
 6. Ziaristul László Pogány  (1901 – 1956), menţionat în Temesvári Hírlap, 19 mai 1927, p. 4, articol semnat de frz (Zoltán Franyó)
 7. László Szirmai  (1905 – 1929)
 8. Pianistul Leo Freund (1892-1972), pianist concertist, profesor, acompaniator, dirijor şi impresar
 9. Violoncelistul József Brandeisz  (1896 – 1978)
 10. Dr. Adolf Vertes (1861 –  1930), reprodus în revista Banatul, an I, nr. 2, februarie 1926.
 11. Doamna Klein, reprodus în revista Banatul, an I, nr. 2, februarie 1926, posibil soţia doctorului Andrei Klein
 12. Graficianul Nándor Kora Korber, reprodus în Analele Banatului, an I, nr. 1, 1928, p. 110 şi Temesvári Hírlap, 23 decembrie 1926 (cu titlul: Portret de bărbat)
 13. Medicul dr. Adalbert Brady, dermatolog
 14. Bancherul Zsigmond Szana, menţionat în Temesvári Hírlap, 20 aprilie 1926, articol semnat de Fz
 15. Bözsi Ungár, menţionat în Temesvári Hírlap, 20 aprilie 1926, articol semnat de Fz
 16. Károly Kendelhoffer, menţionat în Temesvári Hírlap, 20 aprilie 1926, articol semnat de Fz
 17. Portret de bărbat, reprodus în Temesvári Hírlap, 1 mai 1926, p. 12
 18. Portret de femeie şezând, reprodus în Temesvári Hírlap, 1 mai 1926, p. 13
 19. Autoportretul lui Albert Krausz, reprodus în Temesvári Hírlap, 15 mai 1927, p. 9
 20. Portret de femeie şezând, reprodus în Temesvári Hírlap, 15 mai 1927, p. 9
 21. Actorul Mihály Fekete, menţionat în Temesvári Hírlap, 19 mai 1927, p. 4,  articol semnat de frz
 22. Gonda, menţionat în Temesvári Hírlap, 19 mai 1927, p. 4, articol semnat de fz
 23. Sculptorul Andrei Gál (1948), semnat şi datat dreapta sus: Krausz 1948 IX, pe verso eticheta de participare la o expoziţie regională. Colecţie privată timişoreană. 
 24. Portret de grup, desen în creion, 1954. După audierea unui concert de Schubert la Filarmonică, membrii cvartetului compus din dr. Eduard Pamfil (chitară), Gh. Baritz (violoncel), N. Drăgoi (vioară) şi Marin Ene (flaut) au fost  portretizaţi de Krausz. Colecţia Ioan Tomi. Desen reprodus în Ioan Tomi, Filarmonica Banatul Timişoara. 50 ani de activitate 1947 – 1997. Monografie, editor Filarmonica Banatul Timişoara, 1997, p. 21
 25. Mircea Popa, primul dirijor al Filarmonicii din Timişoara, ulei pe pânză. Portretul se află în biroul directorului Filarmonicii din Timişoara.
 26. Nicolae Drăgoi, violonist, desen în cărbune, semnat şi datat în colţul stg. Jos: 16.V.954 // Krausz, reprodus în: Ioan Tomi, Filarmonica Banatul Timişoara, 60 de ani. 1947 – 2007. Monografie, Editura Excelsior Art, Timişoara, 2007, p. 114
 27. Graficianul Julius Podlipny, datat 1928. Colecţia Muzeului de Artă Timişoara, nr. inv. 1214, achiziţie de la Ervin Salló
 28. Sculptorul Ferdinand Gallas, datat 1927. Colecţia Muzeului de Artă Timişoara, nr. inv. 2658, achiziţie din 1969 de la G. Schoenfeld, bd. 6 martie nr. 35, Timişoara.
 29. Portretul unei fete, datat 1923. Colecţia Muzeului de Artă Timişoara, nr. inv. 2647, achiziţie de la Andrei Spira
 30. Emanuel Schwarz, fotograful muzeului, datat 1927, Colecţia Muzeului de Artă Timişoara, nr. inv. 1761, donaţie din 1962 din partea lui Hermann Schwarz, fiul fotografului
 31. Violoncelistul Marius Suciu, datat 1958, nr. inv. 5981, donaţie Marius Suciu din Aachen, 2002
 32. Violoncelistul Marius Suciu, databil 1958, Colecţia Muzeului de Artă Timişoara, donaţie Marius Suciu din Aachen, 2014
 33. Avocatul Samuel Ligeti, datat 1931. Sediul Comunității Evreilor din Timişoara

Surse