Löwy Rabin Mór (Móritz)

14 octombrie 1849, Mosdós, Imperiul Austriac – 22 aprilie 1908, Opatija, înmormântat în cimitirul evreilor din Timişoara

Rabin, Exeget Biblic, Istoric

S-a născut la Mosdós, lângă Kaposvár. A studiat ebraică şi Talmud într-o ieşiva la Oradea, în paralel cu şcoala. La Berlin a fost auditor la institutul „Hochschule für die Wissenschaft des Judentums” (Universitate pentru iudaistică) şi student la Facultatea de limbi şi literatură. Și-a obținut diploma în limba şi filosofia arabă la Würzburg în 1879.

În 19 octombrie 1879, Dr. Mór (Móritz) Löwy a fost ales prim-rabin al comunității evreilor din Cetate, Timişoara. Interesul pentru ceremonia inaugurării sale a fost atât de mare în oraş, încât baronul Pulz, vice-mareşal şi comandant militar, a dat ordin ca ofițerii care nu erau de serviciu să asiste la festivitate.

A avut reputația unui rabin erudit, pătruns de misiunea lui, cu un caracter demn şi nobil. A îndeplinit diferite funcții şi în comunitățile din Fabric şi Iosefin, cu toate că acestea din urmă erau comunițăti independente. A introdus un serviciu divin pentru tineret cu predici în limba maghiară.  Era cunoscător al filosofiei orientale, al istoriei religiilor şi al Tamud-ului. A fost corespondentul mai multor publicații de specialitate şi a publicat câteva lucrări de istorie şi exegeză biblică. A fost primul care a redactat şi publicat o istorie a evreilor din Timişoara: Skizzen zur Geschichte der Juden in Temesvár (Scurtă istorie a evreilor din Timişoara).

A decedat în Opatija, dar a fost înmormântat în cimitirul evreilor din Timişoara.

A fost primul proprietar al clădirii, construite în 1897, bd. 3 August 1919 nr. 19, cartierul Fabric.

Publicații

  • Skizzen zur Geschichte der Juden in Temesvár, Szegedin 1890
  • Cartea digitalizată în biblioteca Harvard University poate fi accesată online: https://archive.org/details/skizzenzurgesch00lwgoog
  • Über das Buch Jona. Exegetisch-Kritischer Versuch, Szegedin 1892
  • Messiaszeit  u. zukünftige Welt. Dogmengeschichtliche Studie, 1897 ş. a.

Sursă

  • Dr. Singer Jakab, Temesvári Rabbik a XVIII és XIX-ik században. Wieder Jakab Könyvnyomdája 1928