Zwi (Hirsch) ben David Oppenheim sau Oppenheimer

n. 1793, Almás, jud. Arad - d. 1859, Timişoara

Rabin şi Autor

Rabinul Oppenheimer, supranumit „Gaon Rabbi Herschele Temesvarer” și-a început activitatea de rabin în 1821, la 27 de ani, în comunitatea spaniolă și cea germană în Timişoara. Era un rabin erudit și cunoscut pentru înțelepciunea sa, un vorbitor și un autor talentat. Influența lui s-a întins în întregul Banat. În dezbaterea pe tema reformei practicii iudaice, Oppenheimer a contestat ideile reformiste ale lui Aron Chorin, rabin din Arad, şi a reprezentat o poziție tradiționalistă, fără să se opună unor înnoiri ca, de pildă, introducerea corului în desfăşurarea liturgiei.

A publicat comentarii biblice, predici rabinice şi articole polemice.

Pe 22 martie 1848, a condus serviciul religios în cadrul serviciului multiconfesional, care a avut loc în Piața Libertății, în patru corturi, pentru cele patru religii principale din oraş: romano-catolică, evanghelico-luterană, greco-ortodoxă şi mozaică. Atmosfera de bună înțelegere a fost curmată de intervenția unei mulțimi violente care a aruncat cu pietre, i-a insultat şi i-a atacat pe evrei. În aceeaşi seară au avut loc manifestări agresive împotriva evreilor în cartierul Fabric. La cererea gloatei să fie expulzate familii de evrei, a venit un ordin în acest sens, care, în final, nu s-a executat.

Mormântul său, construit în stil mausoleu, a devenit un loc de pelerinaj pentru evrei şi neevrei. După Primul Război Mondial, rabinul Oppenheimer, care își dormea somnul de veci de o jumătate de veac, şi-a câştigat faima de rabin făcător de minuni, datorită grădinarului creștin al cimitirului evreiesc care a atribuit puterii magice a rabinului faptul că s-a întors nevătămat din Primul Război Mondial. Povestea ne-a fost transmisă de rabinul Dr. Jakab Singer (1867-1939).

Surse

  • Dr. Singer Jakab, Temesvári Rabbik a XVIII és XIX-ik században, 1928, Wieder Jakab Könyvnyomdája, Seini
  • Tibor Schatteles, Evreii din Timişoara în perspectivă istorică, Editura Hasefer, 2013