Sfeşnice de Șabat şi Sărbători

În ajunul Șabatului şi al fiecărei sărbători se aprind lumânări. Majoritatea familiilor evreieşti au pentru această ocazie două sfeşnice speciale, care se moştenesc de la o generație la alta.

Potrivit tradiției, stăpâna casei sau, în lipsa ei, stăpânul casei, aprinde două lumânări, apoi face de trei ori un gest de învăluire deasupra flăcărilor, îşi acoperă ochii şi spune binecuvântarea tradițională, urmată de o rugăciune sau o reculegere personală. Lumânările trebuie aprinse înainte de momentul oficial al începutului Șabat-ului, 18-30 de minute înainte de apusul soarelui.

Rugăciunea pentru aprinderea lumânărilor de Șabat:

 

Barukh ata Adonai Eloheinu Melekh haolam asher kidshanu bemitzvotav v’tzivanu lehadlik ner shel Shabbat!

Binecuvântat fii Tu, Doamne, Dumnezeul nostru, Regele Universului, care ne-a sfințit prin poruncile Sale şi ne-a poruncit să aprindem lumânarea Șabatului!

Șfesnice și Pahar de Kiddush. Colecția Getta Neumann