1943-1944

Absolvenții Liceului Izraelit Timişoara.

Arhiva Toma Laszlo

Locuțiunea latină: Aspera tum positis mitescent saecula bellis. Vremurile grele vor fi mai blânde când războaiele s-au stins.

Prima promoție după anii legilor antievreieşti. După lovitura de stat din 23 August 1944, măsurile rasiale au fost abolite, iar examenul a fost susținut în fața unei comisii oficiale în toamna anului 1944.

Vezi Broşura întâlnirii din 1994, Israel