Înregistrări Audio

Cantorul Otto Feller la festivitatea de adio în Sinagoga din Fabric, în 1965, înainte de emigrare.

Prim Rabin Dr. Ernest Neumann. Rugăciunea Avinu Malkeinu se recită în timpul celor Zece Zile de Căință, zile de introspecție, între Roş Haşana şi Iom Kipur, inclusiv în aceste zile de sărbătoare.