Mișcarea Sionistă

Mişcarea sionistă a luat ființă la sfârşitul sec. al XIX-lea ca reacție la umilințele, persecuțiile şi discriminarea motivate de antisemitism în Europa, mai cu seamă în Europa de Est. Sarcina organizațiilor sioniste a fost pregătirea tineretului pentru a crea şi a construi un stat evreu în Palestina, pe atunci în stăpânirea Imperiului Otoman. Accentul se punea pe cunoaşterea istoriei şi tradiției evreieşti, pe educația morală, pe însuşirea unor deprinderi practice, mai ales in domeniul agriculturii. Tinerii se pregăteau în tabere şi în ferme agricole înființate în acest scop.