Placă memorială din anul 1902 în Sinagoga din Fabric

Placa este în amintirea Amáliei Freund care a donat valoarea jumătății terenului pe Splaiul Kunz în memoria soțului ei Lipót Freund şi în semn de recunoştință pentru Bernát Deutsch, preşedinte al comunității evreilor din Fabric, care a depus eforturi mari pentru a realiza construcția sinagogii.

Placa a fost amplasată în 2010 pe un zid în curtea Casei Comunității, intrarea dinspre str. Mărăşeşti nr. 10.

A temesvár-gyárvárosi izr. status-quo-hitközség örök hálája szentelte ez emlék-táblát a megboldogult FREUND AMÁLIA áldott nevének, ki dicsöült férje: FREUND LIPÓT iránti kegyeletböl e templomi talajnak fele értékét ajándékozta ugyszintén DEUTSCH BERNÁT urnak, volt érdemes elnökének, ki e templom épitését lelkesitöen kezdeményezte és áldozatkészen elömozditotta.

1902 év májusho 15én

Traducerea în română

Veşnica recunoştință a comunității israelite status quo din Fabric dedică această placă comemorativă numelui binecuvântat al regretatei Amália Freund, care, din pioşenie față de răposatul ei soț Lipót Freund, a donat jumătate din valoarea terenului acestui templu, de asemenea domnului Bernát Deutsch, fostului ei merituos preşedinte, care a inițiat construirea templului cu entuziasm şi a promovat-o cu abnegație.

                                                                                                                       15 mai 1902