Radó Ferenc (Francisc)

21 mai 1921, Timișoara - 27 noiembrie 1990, Cluj

Matematician

S-a născut în 1921 într-o familie de evrei în orașul Timișoara, tatăl, Arthur, inspector la Căile Ferate Române, mama, Melita, născută Stillmann. Radó a frecventat școala elementară israelită din cartierul Iosefin, apoi a fost un elev strălucit la Liceul Israelit din Timișoara.

În anul 1939 a fost admis la Institutul Politehnic din București. Studiile la Politehnică erau de la bun început umbrite de apăsătoarea atmosferă antisemită ce dăinuia acolo încă din anii 1920, studenții evrei fiind adesea victime ale unor acte de agresiune ale membrilor organizațiilor extremiste de dreapta, populare în rândurile multor studenți. La Timișoara niciun student evreu nu a putut să studieze la Politehnica locală în anii 1925-1944, din cauza împotrivirii asociației studenților. În urma legilor „rasiale‟ din 1940, Radó a fost exclus din facultate şi trimis în lagăre de muncă. În ciuda condițiilor vitrege, a continuat în orice moment liber si pe ascuns să studieze probleme de matematică. După lovitura de stat din 23 august 1944 și abolirea legilor antievreieşti, Radó și-a reluat studiile şi a absolvit Universitatea „Victor Babeș” din Cluj. Întors la Timișoara, a predat matematica la Liceul Israelit, în care fusese elev. În 1948, după ce regimul comunist recent instalat a închis toate școlile private și confesionale, inclusiv liceul evreiesc, Radó a predat la un liceu de stat și apoi, vreme de un an, la Institutul pedagogic din orașul natal.

În 1950 Radó a devenit cadru didactic la Universitatea Bolyai din Cluj-Napoca, care în 1959 s-a unit cu Universitatea Babeș, sub numele Universitatea Babeș-Bolyai, cu predare în limba română și maghiară. În 1969 Radó a fost numit profesor universitar în această instituție, funcție pe care a îndeplinit-o până în anul pensionării în 1985. În paralel, Radó a lucrat ca cercetător principal la Institutul de calcul al filialei Academiei Române la Cluj-Napoca. Lucrarea sa de doctorat din 1958 a fost în domeniul ecuațiilor funcționale și al relațiilor nomografice .

În perioada de liberalizare limitată a regimului comunist în anii 1960-1970, a fost membru în consiliul redacțional al revistei științifice Journal of Geometry din Basel și în cel al publicației Aequationes Mathematicae la Universitatea Waterloo din Canada, unde în anii 1969-1970 a fost profesor oaspete.

Ferenc Radó s-a făcut cunoscut mai ales prin cercetările sale în domeniul geometriei, al ecuațiilor funcționale, al izometriilor în spații metrice, al ansamblurilor convexe, geometriilor supraanulare, al analizei numerice și grafice, de asemenea în programarea matematică și aplicațiile ei economice. Mai târziu, Radó s-a interesat de bazele algebrice ale geometriei. În 1963 s-a folosit de procedeul „branch and bound” în soluționarea problemei programării disjunctive.

Rado a publicat, printre altele, în revistele „Gazeta matematică” și Matematikai lapok, de asemenea în revista culturală maghiară din Transilvania, „Utunk”, iar in 1954 a participat la scrierea cărții memoriale dedicate lui János Bolyai si la almanahul anual al revistei culturale maghiare „Korunk”.

Selecție de articole

 • Two theorems concerning the separation of variables in nomography 1955
 • On rhomboidal nomograms 1956
 • The best projective transformation of the scales of alignment nomograms 1957
 • Functional equations in connection with nomography 1958

Cărți

 • 1954,1958 Analitikus geometria (Geometrie analitică)
 • 1956 – Lecții de nomografie (cu L. Ball)
 • 1958 – Analitikus geometriai példatár (cu Pal Szilágyi) (Carte cu exemple în geometria analitică)
 • 1957,1959 – Feladatgyűjtemény középiskolai matematikai körök számára (Culegere de exerciții pentru cercurile de matematică din licee, cu Erna Kiss) . I-II
 • 1979 – Geometrie (cu Gh.Galbură)
 • 1981 – A geometria mai szemmel (Geometria astăzi, cu Béla Orbán)
 • 1983 – Matematikai kislexikon (Mic lexicon de matematică, redactor)

In memoriam

 • O sală la facultatea de matematică a Universității Babeș-Bólyai îi poartă numele
 • 1993. S-a intemeiat la Cluj-Napoca Societatea pentru cultivarea matematicii „Ferenc Radó”, care editează revista „MatLap”, continuator al gazetei „Matematikai Lapok”
 • A fost înființat un concurs anual de matematică pentru liceeni, numit în amintirea lui Ferenc Radó

Surse