Placă memorială în Sinagoga din Fabric în amintirea lucrărilor de extindere ale sinagogii, executate în anul 1922

Rabinul dr. Jakob Singer a murit în anul 1939 şi a servit ca rabin la această comunitate din anul 1897, doi ani înainte de construcția sinagogii.

În amintirea rabinului nostru
Rav Jakob Singer
care ne-a încurajat
să construim această casă a lui Dumnezeu
unde a slujit
patruzeci si trei de ani
cu sfințenie şi cinste.
Amintirea Înțeleptului sa fie binecuvântată