1919-1920

A Temesvári Zsidólyceum Fögymnásiumának és Föreáliskolájának Elsö Érettségizö Növendékei. 1919/20 Tanév (Prima promoție a Liceului Israelit)

Foto: Rózsi Singer. Arhiva Miri Beck-Freund, IL

Liceul a început cu un sistem coeducativ şi cu limba de predare maghiară. Erau admişi şi copii care nu erau evrei.

Profesori

Dr. Viktor (Victor) Déznai, primul director al şcolii. Profesor de franceză şi germană. 

László (Ladislau) Kálmán, profesor de desen

Izidor Márton, director al Școlii Superioare de Comerț

Elevi

Imre Pressburger , dreapta, sus

Bruno Brauch, stânga sus, va deveni farmacist şi un contrabasist amator de înalt nivel. În perioada de după Al Doilea Război Mondial, a fost preşedinte al Comunității Evreilor din Timişoara timp de câțiva ani.